Samen slim verspillingen tackelen: operatie Teckel

1 juli 2015

Operatie Teckel is een verbeterproject binnen Waal waarbij de nadruk ligt op het slim organiseren van de projecten. Om zo met elkaar – klanten, toeleveranciers en Waal – zoveel mogelijk verspilling in ons proces te ’tackelen’.

Eén van die verbeteringen is de optimalisatie van het procesmodel. Waal heeft al jaren een gestandaardiseerd proces voor de organisatie van de projecten. In het afgelopen halfjaar is dit proces met bijbehorende middelen tegen het licht gehouden en zijn verbeterpunten in het model verwerkt. De werkwijze is inmiddels op diverse projecten uitgerold.

Een voorbeeld is het toevoegen van het A3-plan. Daarin geeft het projectteam zijn (verbeter)doelstellingen voor een project vorm. En zo leggen we de focus nog meer op het benutten van de kansen en uitdagingen en op het elimineren van de risico’s nog vóórdat we een project starten. De leerpunten (zowel verbeterpunten als meevallers) van voorgaande projecten worden dus meegenomen in een nieuw project. Tijdens de realisatie van een project worden ‘uitstapmomenten’ ingevoerd. Op die momenten bekijkt het team of het project op schema ligt; niet alleen wat betreft de bouwplanning, maar ook waar het gaat om de vooraf benoemde verbeterdoelstellingen. Ook wordt op die momenten bekeken of de verbeterpunten die tijdens het project zijn gevonden, kunnen worden geïmplementeerd.

Zo zorgen we ervoor dat we continu leren met het team!