Partner in bouwen èn planontwikkeling

28 juni 2018

Het hart van ons bouwers gaat sneller kloppen van slimme constructies, mooie detailleringen en strakke planningen. Met maakiQ hebben we dat onder controle. Maar als we vanaf de eerste schetsen meedenken en ontwikkelen, dan krijg je echt oplossingen waar je stil van wordt. Slim, mooi, betaalbaar en zonder zorgen voor de opdrachtgever… Een paar voorbeelden!

De Goede Ree te Sommelsdijk
In opdracht van BPD regio Zuidwest verzorgt Waal de planontwikkeling en realisatie van De Goede Ree te Sommelsdijk. In het dorpscentrum wordt op de locatie van een voormalig verzorgingshuis een woonwijk gerealiseerd van 65 tot 80 woningen. Waal organiseerde in samenwerking met BPD een informatieavond waarop belangstellenden konden aangeven naar welke producten en woningtypen hun interesse uit gaat. Op basis daarvan wordt nu het uiteindelijke programma bepaald.

Omdat Waal en BPD complementair zijn aan elkaar, levert dit voor beide partijen een goede oplossing. Ontwikkeling en realisatie komen nu op een constructieve en succesvolle manier bij elkaar. Waal vervult vrijwel alle activiteiten met betrekking tot ontwikkeling en engineering. We assisteren BPD in het verkooptraject. In oktober 2018 start de verkoop van de woningen. De start van de bouw is gepland in het eerste kwartaal van 2019.

Opaalweg te Utrecht
Begin juni tekenden Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Waal een overeenkomst voor de afname van 200 studenteneenheden met een fietsenstalling aan de Opaalweg in Utrecht. Na een intensief traject met omwonenden is in nauwe samenwerking tussen de partijen en de gemeente Utrecht een architectonisch onderscheidend gebouw ontwikkeld waarbij Klunder Architecten het ontwerp heeft uitgewerkt.

In het plan is rekening gehouden met het behoud van zoveel mogelijk bestaand groen. Door gevelleien aan de kopgevels toe te passen, wordt ingespeeld op het landschappelijke karakter van de locatie. Het moment van de start van de bouw is afhankelijk van de procedure Ruimtelijke Ordening, maar zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden.

Snelleman/Vletstraat te Rotterdam
Stichting Havensteder en Waal hebben een Design & Build-overeenkomst getekend voor de realisatie van 25 all-electric appartementen in Rotterdam. Waal verzorgt de sloop van de huidige opstallen en de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe appartementen voor verhuur in het sociale segment. De realisatie van het nieuwe woongebouw zal in 2019 plaatsvinden.

De nieuwe appartementen worden gasloos uitgevoerd. Ze hebben een luchtdichte buitenschil, een WTW-ventilatiesysteem en PV-cellen t.b.v. de opwekking van de energie voor verwarming en warm water. De appartementen zijn ontworpen door Rob Ruoff Architecten. Enkele worden als loft uitgevoerd.

180627-Waal-Nieuws-3.jpg
180627-Waal-Nieuws-2.jpg
180627-Waal-Nieuws-1.jpg
180627-Waal-Nieuws-3.jpg
180627-Waal-Nieuws-2.jpg
180627-Waal-Nieuws-1.jpg