Nieuwe sociale huurwoningen met behoud historische sfeer

9 februari 2017

Samen met de gemeente Schiedam gaat Woonplus het Fabriplein aanpakken. De 72 woningen zijn door verzakkingen en ouderdom in slechte staat. Renoveren is geen optie. Medio 2018 worden de woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 46 eengezinswoningen met tuin voor de sociale verhuur. Dit sluit aan op de doelstellingen van de Woonvisie van de gemeente en bij ambities van Woonplus om meer betaalbare woningen voor gezinnen te realiseren.

De sfeer van het plein blijft behouden. Architect Rob Ruoff laat de historische details uit de oorspronkelijke woningen terugkomen in de nieuwe woningen.

De huurders zijn eind januari tijdens een informatieavond geïnformeerd over de consequenties. Zij toonden begrip voor het sloopbesluit. Woonplus gaat hen begeleiden bij het zoeken naar een andere, vergelijkbare woning. Woonplus en de gemeente presenteerden afgelopen week de nieuwbouwplannen aan de omwonenden. Zij waren enthousiast over het ontwerp en zijn blij dat het karakter van het plein behouden blijft.

De omwonenden deelden hun zorgen over de overlast. Woonplus, de gemeente en andere betrokken partijen hebben aangegeven graag in gesprek te blijven met de omwonenden over het bouwproject. Ook komt er een klankbordgroep. De buurtbewoners worden op de hoogte gehouden van belangrijke momenten zoals de start van de sloop en de bouw. Ook komt er een vast aanspreekpunt voor de buurt. De samenwerkende partijen verwachten de eerste woningen in de zomer van 2019 op te leveren. Waal speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woningen en zal voor de realisatie ervan zorgdragen.

170209-Fabriplein-2.jpg
170209-Fabriplein-1.jpg
170209-Fabriplein-3.jpg
170209-Fabriplein-2.jpg
170209-Fabriplein-1.jpg
170209-Fabriplein-3.jpg