Minister Blok ziet Prachthuizen Oudeland als bewijs van goed beleid!

20 januari 2015

Vlaardingen, 19 januari 2015 – Op maandag 19 januari jl. werd de oplevering van de ‘Prachthuizen’ in Oudeland te Hoogvliet (gemeente Rotterdam) gevierd. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst overhandigde de sleutel aan één van de nieuwe bewoners. Woonbron realiseerde deze woningen zonder onrendabel te hoeven investeren, mede dankzij een nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam en aannemer Waal. De korte doorlooptijd van het ontwikkelen en van de realisatie van de woningen heeft een grote positieve invloed gehad op de kosten. De eerste woning werd opgeleverd in vier maanden bouwtijd.

Voor Woonbron was dit een belangrijk moment dat samen met de bewoners en aannemer Waal gevierd moest worden. Na het welkomstwoord door Marieke Kolsteeg (directeur Woonbron), hield Bert Wijbenga (voorzitter RvB Woonbron) een toespraak. Aansluitend uitte Minister Blok zijn waardering over het project. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de trend om sociale woningbouw zonder onrendabele top te realiseren, zal doorzetten. Dat is goed voor de woningzoekenden in dit segment, maar uiteindelijk ook voor de doorstroom: de huurders kunnen op termijn ‘kopers’ worden.

De Minister overhandigde de sleutel aan de eerste trotse bewoner. Vervolgens benadrukte Johan Krijgsman (directeur Waal) het belang van innovatie in de bouwsector om dergelijke projecten haalbaar te maken. De stimulans vanuit het ministerie naar de markt heeft veel opgeleverd. De bouwtijd is in de afgelopen jaren teruggebracht met 65% en de ontwikkel- en bouwkosten met 40%. De samenwerking met Woonbron was constructief: een belangrijke voorwaarde voor succes! Met trots overhandigde Johan Krijgsman aan Minister Blok het eerste exemplaar van het boek ‘De huisselectie van Waal’. Daarin wordt weergegeven hoe projecten momenteel rendabel, maar ook kwalitatief worden vormgegeven. In het boek staan diverse projecten ter illustratie en bewijs, waaronder de ‘Prachthuizen’ in Oudeland.

Marieke Kolsteeg: “Deze nieuwe, ruime en energiezuinige eengezinswoningen sluiten naadloos aan op de missie van Woonbron: het zorgen voor passende huisvesting voor hen die ons nodig hebben. Voor onze doelgroep is het namelijk lastig om een betaalbare eengezinswoning te vinden. Deze Prachthuizen brengen hierin verandering. Voor de bewoners bestaat op termijn de mogelijkheid om deze woningen te kopen. Dit biedt jonge, ambitieuze gezinnen de kans om huiseigenaar te worden. Ook als ze daar op dit moment nog niet voldoende financiële middelen voor hebben. Op deze manier blijven betrokken bewoners behouden voor de wijk Oudeland.”

150120-Minister-Blok-Prachthuizen-1.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-9.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-8.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-7.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-6.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-10.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-5.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-3.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-2.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-4.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-1.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-9.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-8.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-7.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-6.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-10.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-5.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-3.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-2.JPG
150120-Minister-Blok-Prachthuizen-4.JPG