Medewerkers waarderen Waal met een 7

1 oktober 2011

Waal streeft naar continue verbetering van de organisatie. Om te kunnen bepalen waar Waal verbeteringen kan aanbrengen, is het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2006 en 2009 is gehouden, in 2011 herhaald.
De respons van de 127 uitgereikte vragenlijsten was hoog: 93%.

Waal streeft naar continue verbetering van de organisatie. Om te kunnen bepalen waar Waal verbeteringen kan aanbrengen, is het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2006 en 2009 is gehouden, in 2011 herhaald.
De respons van de 127 uitgereikte vragenlijsten was hoog: 93%.

De gemiddelde score van het MTO was een 7,0. Geen enkel onderdeel werd onvoldoende gewaardeerd.

De verbeterpunten zijn in kleine groepen medewerkers besproken. Zo worden de gebruikte ICT-programma’s laag gewaardeerd en zijn er op het gebied van personeelsmanagement zoals het nakomen van de afspraken uit functioneringsgesprekken nog verbeteringen mogelijk. Het effect van het werken in teams dat in 2009 is ingevoerd, wordt door ruim 50% van de medewerkers positief ervaren, terwijl slechts 2% het als negatief ervaart.

Op basis van dit onderzoek mogen we stellen dat onze medewerkers tevreden zijn.
Waal is tevreden met de resultaten van dit MTO, maar blijft proberen haar organisatie nog verder te verbeteren.

Zo zijn momenteel organisatieontwikkelteams actief waarin medewerkers samen werken aan het implementeren van de nieuwe strategie van Waal. De zes organisatieontwikkelteams kennen de volgende thema’s: klant, co-creatie, ketenintegratie, virtueel bouwen, operational excellence en teamontwikkeling.