Klantenpanel denkt mee over toekomstige woningen Nieuw Mariënpark

25 juni 2012

Half juni organiseerde woningcorporatie Vidomes samen met bouwer Waal de eerste workshop met het klantenpanel voor het nieuwbouwproject Nieuw Mariënpark in Leidschendam.

Vidomes en Waal vinden het samenspel met toekomstige bewoners belangrijk; laat de woningen zoveel mogelijk aansluiten op de wensen van toekomstige bewoners. De panelleden denken vooral mee over de indeling, inrichting en afwerking van de te bouwen woningen. Ook de algemene ruimten en de voorzieningen in het gebouw komen aan bod. De opkomst was hoog: vijftig geïnteresseerden waren aanwezig om hun ideeën te delen.

De workshops
Tijdens deze eerste workshop gaven medewerkers van Vidomes en Waal – ook wel het ‘Team Nieuw Mariënpark’ genoemd – een toelichting op het project, de werkwijze en de planning. Vervolgens inventariseerden zij de ideeën en woonwensen van de aanwezigen aan de hand van vragenlijsten. Hebben zij bijvoorbeeld voorkeur voor één grote hoofdslaapkamer óf liever kleinere slaapkamers van gelijke grootte? Een grote of een kleine badkamer? En welke ideeën zijn er over de algemene entree?

De reacties waren positief. “Ik ben blij dat deze panelbijeenkomsten er zijn. Zo kan ik echt invloed uitoefenen op hoe mijn toekomstige woning eruit gaat zien.”, aldus één van de aanwezigen. Een echtpaar gaf aan al precies te weten voor welke woning ze in aanmerking wilden komen.

Nog drie workshops
In het najaar zijn er nog drie workshops met het klantenpanel. In de eerste twee gaan ze aan de slag met de wensen die verder vertaald worden in de ‘plattegronden’ van de woningen. Het panel wordt hierbij begeleid door het Team Nieuw Mariënpark. In de laatste workshop presenteert het team de verschillende ontwerpen aan het panel. Het panel kiest hieruit één ontwerp voor de huurwoningen.

Mensen die mogelijk een appartement willen kopen, krijgen individuele begeleiding bij de totstandkoming van hun eigen koopwoning.

Nieuw Mariënpark
Nieuw Mariënpark is een nieuwbouwproject dat door woningcorporatie Vidomes in samenwerking met Waal wordt ontwikkeld. In het plan worden verschillende functies op het gebied van wonen, zorg en welzijn samengebracht. Het plan voorziet in de bouw van vrije sector huur- en koopwoningen, sociale huurwoningen en zorgplaatsen voor zorgaanbieder Florence. Daarnaast komen er bedrijfsruimten bedoeld voor kantoor- en zorgfuncties en parkeerplaatsen.

Alle appartementen worden levensloopbestendig ontworpen. Dat wil zeggen dat de woningen geschikt zijn voor elke levensfase. Zo kunnen mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. In januari 2013 staat de start van de bouw gepland. De oplevering wordt verwacht medio 2014.

Meer informatie
Voor geïnteresseerden is een aparte website in het leven geroepen: www.nieuwmarienpark.nl. Ook kan men iedere donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur terecht in het informatiecentrum van Nieuw Mariënpark. Het adres is Mariënpark 17 te Leidschendam.

Marienpark-klantenpanel-1.jpg
Marienpark-klantenpanel-2.jpg
marienpark-interieur.jpg
marienpark-straatview-01.jpg
marienpark-straatview-02.jpg
Marienpark-klantenpanel-1.jpg
Marienpark-klantenpanel-2.jpg
marienpark-interieur.jpg
marienpark-straatview-01.jpg
marienpark-straatview-02.jpg