Ketensamenwerking ‘live in beeld’

13 november 2012

Op donderdag 8 november jl. vond de tweemaandelijkse bijeenkomst voor het UTA-personeel van Waal plaats. Na een rondleiding over het werk De Wielslag in Rotterdam Zuid, werden ‘de mens als opdrachtgever’, ‘de mens als eindgebruiker’, ‘de mens als ketenpartner of medewerker van Waal’ geïnterviewd door de teamleider van het project.

Door een ‘andere bril’ van Johan van Iterson, staande achter een ‘desk’ van pallets, werden diverse gasten geïnterviewd alsof zij aanwezig waren in een discussieprogramma. Besproken werden de positieve ervaringen en verbeterpunten naar aanleiding van de (keten)samenwerking op het project De Wielslag. De eindgebruikers gaven aan blij te zijn met de flexibiliteit van de medewerkers van Waal. Zo is de locatie van de lockers gewijzigd omwille van de veiligheid, is de indeling van toiletgroepen veranderd voor extra miva-toiletten, zijn installaties aangepast ten behoeve van praktijklokalen en zijn diverse lokalen anders ingedeeld vanwege veranderde behoeften in type onderwijs.

VMBO De Wielslag is een Rotterdamse school die intensief kwaliteitsonderwijs biedt waarin talent, communicatie, respect en zelfstandigheid centraal staan. Doel is dat de leerlingen een kansrijke toekomst tegemoet gaan en een zelfstandige plaats in de maatschappij veroveren. Zo werken leerlingen van De Wielslag samen met leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs aan het bouwen van drie sloepen. De hele wijk wordt betrokken bij het project en primair en voortgezet onderwijs worden met elkaar verenigd. Dit zal ertoe bijdragen dat er steeds meer iets gemeenschappelijks ontstaat in de wijk: het werken, het wonen en het onderwijs. De leerlingen brengen hun theoretische kennis in praktijk en leren trots te zijn op iets dat ze zelf hebben bereikt.

De mensen die tijdens de personeelsbijeenkomst achter de desk verschenen:
– Henk van Aalst, directievoorder opdrachtgever Estrade
– Jody van Leeuwen, projectmanager Topos Fields
– Johan Aendekerk, bedrijfsleider Lammers Beton
– Robert-Jan Meijers, directeur Wijcon
– Geert Millekamp, rector a.i. van scholengemeenschap Nieuw Zuid
– Bert van den Heuvel, technisch adviseur scholengemeenschap Nieuw Zuid
– Diverse medewerkers van Waal

vlinder - Copy4
Woningbouwprojecten in sociale en vrije huur- en koopsector opgeleverd (3)
brown and black pie on black tray
Missie blauwe snippers2
vlinder - Copy4
Woningbouwprojecten in sociale en vrije huur- en koopsector opgeleverd (3)
brown and black pie on black tray
Missie blauwe snippers2