Interview: Innovatief ontwikkelen voor woonconsument en opdrachtgever

30 juni 2016

Bouwen door verbinden is waar Waal zich van oudsher sterk voor maakt. Verbinden tussen opdrachtgevers en woonconsumenten. “Wij gaan de uitdaging aan om de juiste koppeling tussen mensen en wensen, dromen en wonen te maken”, aldus Robert de Pagter, innovatieve ontwikkelaar bij de Vlaardingse bouwer Waal.

Met de missie ‘Integraal verbinden, slimmer bouwen, beter wonen’ is Waal een platformbedrijf waarbinnen de behoefte en realisatie van woonruimte aan elkaar gekoppeld worden. Waal neemt graag de regie in engineering en realisatie. De vier pijlers in het bedrijf zijn daarop ingericht: Innovatie & informatie, Klant & concept, Engineering & productie en Finance.

Onder Klant & concept vallen de acquisitie en ontwikkeling van nieuwe projecten. De Pagter is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van concepten en projecten. Vastgoedjournaal vroeg hem hoe innovatief ontwikkelen met Waal in zijn werk gaat.

Innovatief ontwikkelen, wat is dat?
“Innoveren is een belangrijke drive. Slim, snel en transparant. Zo pakken we niet alleen het bouwen, maar ook het ontwikkelen op. Van een creatief concept tot een innovatieve aanpak in het engineering- en bouwproces. Wij hebben de disciplines ontwerp, engineering en realisatie onder één dak en kunnen daardoor snel en efficiënt komen tot een maatwerkproduct dat goed maakbaar en betaalbaar is. Dit doen we samen met beleggers, projectontwikkelaars en corporaties.”

Kun je een voorbeeld geven?
De Pagter noemt een project dat wordt gerealiseerd aan de Oude Haagweg in Den Haag. Een opgave die in samenwerking met Van der Vorm Vastgoed is uitgewerkt. “De opdrachtgever had een locatie waarop nieuwbouw moest komen. De wens was binnen het bestemmingsplankader vastgoed te realiseren dat zou moeten voldoen aan de rendementseisen in de verhuurexploitatie. Om erachter te komen welke mensen op die plek zouden willen wonen en in welk type woning, hebben we zelf een analyse gemaakt van de locatie en de wijk. Door het in beeld brengen van de geschiedenis, sociale structuren, communities en faciliteiten konden wij de potentiële doelgroep benoemen en bereiken.”

Na meerdere woonworkshops, georganiseerd door de woonconsultants van Waal, ontstond een realistisch beeld van wat er moest gaan komen. Met een architect werden verschillende ontwerpen uitgewerkt en inmiddels is de bouw gestart van 33 huur- en 33 koopappartementen.

De meeste woningen zijn reeds verhuurd en verkocht. “Dat is de grote plus van ontwikkelen samen met (potentiële) bewoners. We kunnen een lange termijn verbinding realiseren tussen klant en eigenaar met een voor beide partijen mooi, rendabel en toekomstbestendig eindproduct.”

Welke type ontwikkeling houd je het meeste bezig?
“Op dit moment werken we met name aan ontwikkelingen voor beleggers die appartementen in de middeldure huur exploiteren. Doordat we met onze 3D-engineers zelf de structuur van de gebouwen kunnen modelleren, vertalen we in een korte periode het programma van eisen naar een gebouw op een locatie. Met exacte plattegronden, gevels en metrages. Recent hebben we op een locatie, waar een kerk te koop werd aangeboden, in slechts enkele weken een ontwerp gemaakt. Dat was van een zodanig niveau dat de belegger een nauwkeurige opbrengst kon berekenen en wij een exacte bouwsom konden bepalen. Vervolgens werd een bieding gedaan, gebaseerd op een uitgewerkt plan en proces. Op de ‘oude’ manier van ontwikkelen zouden de risico’s op voorhand zijn uitgesloten, om in een later traject alsnog uit te zoeken. Dankzij het gebruik van BIM en andere ontwerptools is de doorlooptijd van ontwerpen en creëren heel kort. Het snel visualiseren van concepten is bovendien handig om geïnteresseerden in een vroeg stadium een realistisch beeld te geven van de plannen.”

Dat Waal steeds eerder betrokken wordt in planprocessen, is ook te zien in het project RijswijkBuiten. Binnenkort start het bedrijf daar met een marktanalyse op basis waarvan de ontwikkeling in het plandeel ’t Haantje wordt ingevuld. “Ook hier met consultatie via woonworkshops en klantgesprekken. Ons doel is het creëren van maatwerk voor de woonconsument, een korte time-to-market en een succesvolle verkoop”, benadrukt Robert nog eens enthousiast. Hij besluit: “We staan partijen graag bij in concept-, project- en planontwikkeling om met elkaar te komen tot optimale toevoeging van de waarde van posities, zowel in sociaal als economisch opzicht.”

1.-Bouwdoek-op-locatie-Copy.JPG
2.-Architect-in-woonworkshop-Copy.jpg
3.-ai-Oude-Haagweg-Copy.jpg
1.-Bouwdoek-op-locatie-Copy.JPG
2.-Architect-in-woonworkshop-Copy.jpg
3.-ai-Oude-Haagweg-Copy.jpg