Informatieavond Via Faggio

11 juli 2012

Op 11 juli jl. werd voor het plan Via Faggio in Haarlem een informatieavond gehouden. De naam van het project is de Italiaanse vertaling van ‘Beukenstraat’, de straat waarin de nieuwe 11 woningen gerealiseerd zullen worden.

De avond werd georganiseerd door de Gemeente Haarlem om omwonenden te informeren over de Ruimtelijke Ordeningsprocedure. All-In Real Estate maakte van de gelegenheid gebruik om geïnteresseerden verder te informeren over het plan.

De bijeenkomst vond plaats in het voormalige tuincentrum dat nu nog op de locatie staat, om zo gevoel te krijgen bij de plek en omgeving. Omdat bewoners de kans moeten krijgen hun identiteit terug te vinden in een woning, wordt het project in co-creatie met de bewoners gerealiseerd. Zo kan elke individuele consument, binnen de randvoorwaarden die er zijn, zijn ideale thuis creëren. Zie ook www.leefid.nl voor deze aanpak. Voor het project bestaat veel belangstelling.

Volgens de huidige planning en informatie zal Waal eind 2012 starten met de realisatie van de woningen. Meer informatie vindt u op www.viafaggio.nl.

foto-1.JPG
Foto-3.JPG
foto-2.jpg
foto-1.JPG
Foto-3.JPG
foto-2.jpg