Huurders storten eigen fundering

14 oktober 2013

Op woensdag 9 oktober jl. stortten de huurders van de 26 nieuwe woningen aan het Majoraanveld en Kervelveld in de wijk ‘De Velden’ aan de noordrand van Schiedam hoogstpersoonlijk zèlf de fundering van hun aanstaande huis. De meesten van hen woonden al in deze straat, maar de huizen moesten worden afgebroken in verband met funderingsproblemen.

De bewoners werkten zelf mee aan de nieuwe fundering en dat werd met een feestelijke bijeenkomst onderstreept. De bewoners waardeerden het dat zij bij juist dit aspect van de bouw betrokken werden.

De bouw gaat inmiddels voortvarend verder: de oplevering van de woningen zal in het eerste kwartaal van 2014 plaatsvinden.