Handtekening onder plan sociale huurwoningen Fabriplein

16 maart 2018

Op donderdag 15 maart jl. zetten directeur-bestuurder van Woonplus Bob Venhuizen en wethouder Alexander van Steenderen hun handtekening onder de samenwerkingovereenkomst voor het plan voor nieuwe sociale huurwoningen aan het Fabriplein in Schiedam. Direct daarna tekende Woonplus de overeenkomst met Waal, die het nieuwbouwproject voor Woonplus ontwikkelt en realiseert. Op het Fabriplein komen 46 eengezinswoningen met tuin voor de sociale verhuur. Dit samenwerkingsproject sluit goed aan op de Woonvisie van de gemeente en de ambities van Woonplus.

Met historische details
Aan woningen met tuin voor de sociale huur is veel behoefte in Schiedam. Dit project speelt in op de woonwens van gezinnen uit onze stad. Een belangrijke eis van Woonplus, de gemeente én de bewoners voor de nieuwbouw was om de unieke sfeer van het plein te behouden. Architect Rob Ruoff heeft daarom in de plannen voor de nieuwe woningen historische details uit de oorspronkelijke woningen laten terugkomen.

Uithuizing huurders
Uiteraard zijn de huidige bewoners en omwonenden van het Fabriplein begin vorig jaar uitgebreid geïnformeerd over deze plannen. Zij toonden begrip voor het sloopbesluit van de 72 woningen, die in slechte staat verkeren. Vorig jaar februari startte Woonplus met de begeleiding en de uithuizing van de huurders naar een andere, vergelijkbare woning. Inmiddels hebben 62 huishoudens een nieuwe plek gevonden. Woonplus verwacht dat alle huurders uiterlijk augustus van dit jaar zijn verhuisd.

Sloop en nieuwbouw
Zodra die uithuizing is afgerond, kan in september met de sloop en nieuwbouw worden gestart. De drie samenwerkende partijen verwachten de eerste woningen in de tweede helft van 2019 op te leveren. Schiedamse gezinnen hebben er dan een mooie, aantrekkelijke woonlocatie in de stad bijgekregen.

Kijk hier voor meer informatie over dit project.

180316-Fabriplein-ondertekening-1.JPG
180316-Fabriplein-ondertekening-3.JPG
180316-Fabriplein-ondertekening-2.JPG
180316-Fabriplein-ondertekening-1.JPG
180316-Fabriplein-ondertekening-3.JPG
180316-Fabriplein-ondertekening-2.JPG