Gift voor Zonnehuisgroep Vlaardingen

23 december 2021

In de laatste werkweek van 2021 werd vanuit Waal een cheque overhandigd aan Zonnehuisgroep Vlaardingen. Waal kiest er jaarlijks voor een maatschappelijk doel te steunen in plaats van het geven van geschenken aan relaties. Dit jaar is de bijdrage geschonken aan een sector die het heel erg zwaar heeft en nog een zware tijd tegemoet gaat: de zorg.

De Zonnehuisgroep Vlaardingen is een stichting met als doel het verplegen, verzorgen, behandelen, begeleiden en het bieden van huisvesting aan langdurig zieken en ouderen. Zonnehuisgroep Vlaardingen biedt met haar ruim 1000 medewerkers en 600 vrijwilligers hulp en zorg aan haar cliënten thuis, in één van de verpleeghuizen of in het revalidatiecentrum.

Corné Bok: Het doet ons goed dat wij als Waal deze bijdrage kunnen schenken aan de zorg. Bij ons in het vastgoed en de bouw draait alles ‘bijna gewoon’ door, maar de zorg heeft door corona weer een zwaar jaar achter de rug. Wij willen hiermee alle medewerkers en vrijwilligers in de zorg een klein steuntje in de rug geven.

De Zonnehuisgroep is ontzettend dankbaar voor deze gift en gaat samen met haar medewerkers in januari 2022 een concreet doel kiezen waar ze deze gift voor willen inzetten.