Gift voor MC Erasmus Sophia Kinderziekenhuis

5 januari 2021

Op de laatste werkdag van het jaar 2020 werd vanuit Waal een cheque overhandigd aan Stichting Vrienden van het Sophia. Waal kiest er jaarlijks voor een maatschappelijk doel te steunen in plaats van het geven van geschenken aan relaties. Dit jaar is de bijdrage geschonken aan het MC Erasmus Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.

De gift wordt besteed aan een speciale ‘opvangtafel’ in het nieuwe ‘Moeder en Kindcentrum’. Te vroeg geboren baby’s kunnen daarop de benodigde zorg krijgen zonder dat de navelstreng direct wordt doorgeknipt. Een pasgeborene kan op deze manier dichtbij de moeder gestabiliseerd worden. Dit geeft kwetsbare baby’s een betere start!

In het Sophia Kinderziekenhuis wordt zorg verleend aan kinderen met zeldzame en complexe aandoeningen waarvoor meer of specifiekere zorg nodig is dan in een algemeen ziekenhuis verleend kan worden. In het Moeder en Kindcentrum zijn alle disciplines aanwezig om complexe multidisciplinaire zorg aan moeder en kind te leveren.