Enthousiaste inzet bewoners bij woonworkshop Oude Haagweg

16 mei 2014

Op woensdagavond 14 mei jl. vond de eerste woonworkshop plaats voor het project ‘Wonen aan de Oude Haagweg’ in het Maris College aan de Monseigneur Nolenslaan te Den Haag (in 2011 gebouwd door Waal). De nieuwbouw van circa 70 appartementen in Den Haag heeft met name bij mensen uit de wijk waarin het project gerealiseerd zal worden, aandacht getrokken. Ongeveer 20 mensen namen deel aan de workshop. Er werd enthousiast gereageerd op het project en op het feit dat mensen inspraak hebben in hun mogelijk nieuwe woning.

Op de locatie van de Oude Haagweg 42-46 in Den Haag komen circa 70 appartementen in de vrije sector huur, verdeeld over twee woongebouwen. Waal heeft in dit project een samenwerking met Van der Vorm Vastgoed welke eigenaar van de locatie is en de appartementen in de vrije sector huur zal gaan aanbieden. De opgave voor Waal bestaat naast ontwikkeling en realisatie ook uit dienstverlening, met als doel toekomstige huurders te binden aan het project voordat de bouw start. Waal deelt tot 4 jaar na oplevering mee in de waardegroei van het complex, maar participeert ook in het leegstandsrisico deze eerste 4 jaar na oplevering. Voor Waal is het dus van belang om te weten wie er graag wil wonen en hóe ze willen wonen. Om dit al vroeg in het proces te weten, worden de appartementen in het project ‘Wonen in Stijl’ door Waal samen met de consument ontwikkeld. Zo is er keuze in type architectuur, de grootte en indeling van de appartementen. Denise Bexkens: “Bewoners moeten de kans krijgen hun identiteit terug te vinden in een woning. Een thuis creëren is ontzettend leuk om met elkaar te doen!”

Sinds begin april draait de campagne om interesse te wekken bij potentiële kopers/huurders. Er is door Waal een speciale huisstijl voor het project ontwikkeld en met advertenties in lokale kranten, reclameborden en via social media zijn mensen getrokken naar de website www.wonenaandeoudehaagweg.nl. Daarop kan de woonenquête worden ingevuld, wat inmiddels door ca. 60 geïnteresseerden is gedaan. De uitkomsten van deze enquête en die van de workshop vormen de input voor de architect die nu gekozen zal gaan worden. Nadat vervolgens een eerste ontwerp gereed is, wordt mogelijk een tweede workshop georganiseerd.

In drie groepen werd onder leiding van medewerkers van Waal geïnventariseerd wat mensen aanspreekt aan de locatie, welke architectuur ze mooi vinden op deze plek en wat de individuele wensen zijn wat betreft woonoppervlakte, aantal slaapkamers en balkon. Ook werden financiële aspecten zoals de wens voor een koop- of huurwoning met bijbehorende prijsindicaties en energiebesparende mogelijkheden besproken. De sfeer was goed en bewoners dachten actief na over hun eisen en wensen, wat veel waardevolle informatie opleverde.

De bouw aan de Oude Haagweg zal in 2015 plaatsvinden. Naast huren zal er ook de mogelijkheid zijn een appartement te kopen. Kijk voor meer informatie op www.wonenaandeoudehaagweg.nl

140516-Woonworkshop-Oude-Haagweg-4.JPG
140516-Woonworkshop-Oude-Haagweg-3.JPG
140516-Woonworkshop-Oude-Haagweg-2.JPG
140516-Woonworkshop-Oude-Haagweg-1.JPG
140516-Woonworkshop-Oude-Haagweg-4.JPG
140516-Woonworkshop-Oude-Haagweg-3.JPG
140516-Woonworkshop-Oude-Haagweg-2.JPG
140516-Woonworkshop-Oude-Haagweg-1.JPG