Een mooie start van 2022

15 februari 2022

Mooie start van 2022. Start 62 sociale huurwoningen in Gemeente Zoetermeer iov De Goede Woning, Zoetermeer. Betaalbaar, luxe uitstraling en snelle bouwtijd. Woonslim appartementen van Waal. Ism Roelof Heida en Wubben Chan engineering. We zijn inmiddels gereed gekomen met de heiwerkzaamheden. Dit heeft 1 week geduurd. Koppensnellen en grondwerk voor start funderingswerkzaamheden zijn ook afgerond. Nu zijn we gestart met de voorbereidingen voor de funderingsbalken en worden de bronleidingen horizontaal versleept.
We gaan er wat moois van maken.

Foto 1 AI
Foto 2 AI
Foto 3 AI
Foto 4
Foto 5
Foto 1 AI
Foto 2 AI
Foto 3 AI
Foto 4
Foto 5