Een broekzak vol informatie

22 januari 2018

“Alle tekeningen van een project altijd en overal tot in detail bij de hand. In je broekzak.” Het uitwerken van een project in BIM biedt veel voordelen voor alle betrokkenen, op kantoor, in de fabriek, op de bouw, tot op het steiger.

In het model staat alle relevante informatie en daarvan maken alle betrokkenen gebruik. Eenduidigheid dus en geen verwarring. Waal legt vooraf de focus op het maken van procesafspraken voor de samenwerking samen met de inhoudelijke eisen voor de modelkwaliteit, vast in het BIM Protocol. Hierdoor kunnen alle adviseurs, leveranciers en maakpartners hun specialisme samenbrengen in een geïntegreerd model. Alles moet op elkaar passen en als dat niet het geval is, wordt dit direct zichtbaar in het model. Zo heeft en voelt iedereen zijn verantwoordelijkheid voor het betreffende onderdeel van het project. De engineers van Waal vervullen de rol van BIM-coördinator en zijn daarmee de spil in het complexe proces van de ontwikkeling, engineering en realisatie van woningen en woongebouwen.

Mensenwerk
BIM heeft vele voordelen. Zo kan op basis van een visualisatie en ‘verfilming’ van het bouwproces de volgordelijkheid van activiteiten worden bijgesteld. “Want een prefab betonplaat kan natuurlijk niet worden geplaatst als de onderliggende constructie nog niet is gelegd.”, aldus Boudewijn Goosens, 3D-engineer bij Waal. Daaruit blijkt hoe belangrijk het is de praktijk te blijven ervaren. Virtueel bouwen kan niet zonder logisch nadenken; de computer neemt niet álles uit handen. Goosens: “Ik ben liever lui dan moe, haha! Alles wat een computer voor je kan doen, scheelt energie. En die kun je mooi steken in andere werkzaamheden!”

Vertrouwd
Voorwaarde voor succesvol werken met BIM is natuurlijk dat de betreffende adviseurs, leveranciers en maakpartners er ook vertrouwd mee zijn. John de Geus, commercieel directeur: “Onder andere daarop selecteren wij de partijen met wie we samenwerken. Al in het inkoopproces wordt de mate van gedetailleerdheid van de aan te leveren informatie op elkaar afgestemd. En door steeds opnieuw met elkaar samen te werken, loont het om verbeteringen in proces en product door te voeren. Verbeteringen worden geborgd en zo reduceer je met elkaar faalkosten. Dat geeft energie en is uiteraard mooi voor het resultaat!”

BIM-regisseur
Recent is Jurre van Zijverden bij Waal gestart als BIM-regisseur: “Mijn primaire doel is het vergroten van de BIM volwassenheid binnen de hele organisatie. In eerste instantie zal ik de focus leggen op het voortraject en het trainen van onze projectcoördinatoren. In deze fase is het grootste rendement van BIM te behalen”.

Informatie
“In de samenwerking met een architect neemt de behoefte naar consistente informatie in het model steeds meer toe, want met een rommelig model kun je geen gerichte controles uitvoeren. Des te belangrijker zijn de afspraken die je met elkaar maakt. Hoe worden elementen opgebouwd, welke codering wordt er gehanteerd en hoe wordt alle informatie gecheckt? Vooraf duidelijk afspreken voorkomt narigheid achteraf”, aldus Van Zijverden

Ook het calculeren van een project kan op basis van het model nauwkeurig plaatsvinden. Van een project kan vrij snel een calculatiemodel worden gemaakt. Door de toepassing van het programma VICO kan vervolgens snel en nauwkeurig een begroting worden gemaakt. Hoeveelheden en kosten worden automatisch gegenereerd. Alleen de afwijkingen en verbijzonderingen behoeven nog aandacht. Het team dat de grondgebonden woningen realiseert binnen Waal gebruikt dit programma inmiddels volop en met succes. De calculatietijd is sterk verkort en de foutkans flink afgenomen.
Een projectcoördinator steekt veel tijd in het controleren en bijsturen van het basismodel, maar ervaart daarvan in het vervolgproces flinke winst in tijd en energie. Voorbereiden, inkopen en controleren gaat snel en gemakkelijk.

Ontwikkelingen
Het is nog niet heel lang geleden dat Waal begon met het printen van een ’tunnelboek’. Dat was, achteraf bezien, de eerste stap in virtueel bouwen. Daarna volgde ‘little BIM’ waarin het project eigenlijk niet meer dan in 3D werd uitgetekend. Dat mondde uit in ‘big BIM’ waarin je met verschillende bedrijven samenwerkt in hetzelfde model. Een model met veel intelligentie en informatie. Ook kunnen 2D tekeningen worden ingeladen; makkelijk voor de controle van bijvoorbeeld verkoopstukken. Elementen kunnen worden gedownload en leveranciers gaan hun informatie steeds gedetailleerder aanleveren.

leefiD
Natuurlijk wordt ook maatwerk van kopers in het model verwerkt. In overleg met de woonconsultant van Waal kunnen kopers aanpassingen doen in hun woning, uiteraard binnen de gestelde mogelijkheden en wettelijke eisen. De Geus: “Met kopers creëren we rechtstreeks in het BIM-model het ideale thuis. Alles geheel op maat. Alle bouwpartners beschikken hiermee altijd over de juiste maatwerkinformatie, dat is winst!”
Nu nog kijken de kopers via het scherm mee in het model. De toepassing van VR-brillen en andere innovatieve hulpmiddelen vindt al volop plaats, maar daarbij is de afweging: is het leuk of is het functioneel? Een maatwerkgesprek voeren met VR-brillen op is niet wat we willen. De persoonlijke connectie heeft nog steeds onze voorkeur!

Broekzak
De uitvoerder heeft altijd alles bij de hand. Hij of zij hoeft een stuk minder kilometers op een dag te maken. Want op zijn app kan hij tekeningen ter plekke bekijken en daarop inzoomen. Dat scheelt een hoop zoektijd en werken met verouderde informatie is passé. Op elk project van Waal wordt in BIM gewerkt; de ene keer intensiever dan de andere keer. Dit ligt aan de wensen die in het voortraject binnen het team worden gesteld. De projecten Xavier te Amsterdam, Leyweg te Den Haag, De Windes te Scheveningen en Woontoren Alpha in Leiden geven een mooi beeld van wat we nu doen.

Convenant
In april 2016 zijn op uitnodiging van BuildingSMART met verschillende partijen waaronder Waal basisafspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van informatiemodellen, gebaseerd op praktijkervaring. De afspraken zijn vastgelegd in de BIM Basis ILS. Door dezelfde taal te spreken, kan de Nederlandse bouwsector namelijk snel BIM laten renderen. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is dan ook: consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uitwisselen in de keten. Een collectieve onderstreping van bestaande afspraken.

Werkplezier
John de Geus: “Wij zijn altijd onderweg en in beweging. We willen meer waarde toevoegen en verbeteren dus continu. Door duurzaam samen te werken en gebruik te maken van nieuwe en beproefde technieken. Met als resultaat: nog meer werkplezier.”

180122-Broekzal-vol-informatie-3.jpg
180122-Broekzal-vol-informatie-2.jpg
180122-Broekzal-vol-informatie-4.JPG
180122-Broekzal-vol-informatie-1.jpg
180122-Broekzal-vol-informatie-3.jpg
180122-Broekzal-vol-informatie-2.jpg
180122-Broekzal-vol-informatie-4.JPG
180122-Broekzal-vol-informatie-1.jpg