De oplossing voor binnenstedelijke herstructurering

5 februari 2014

Niet het hebben van een conceptwoning is de oplossing, maar juist het hebben van een flexibel en gestroomlijnd proces leidt tot de gewenste oplossingen. Bij Waal denken we verder dan conceptwoningen. Juist de flexibiliteit en de met onze maakpartners doorgevoerde innovaties leiden keer op keer tot betaalbare, kwalitatieve en snel realiseerbare woningen. Deze combinatie van factoren maakt het verschil in een tijd waarin corporaties voor grote uitdagingen staan rondom de financiering van projecten en waarin de vraag naar binnenstedelijke herstructurering toeneemt. Een betaalbare woning gerealiseerd in 10-12 weken: dat is pas oplossingsgericht meedenken!

Nieuwe Tonge
Waal zal in bouwteam voor Woongoed Goeree-Overflakkee (Woongoed GO) 41 grondgebonden woningen gaan realiseren in Nieuwe Tonge. De opdracht was een betaalbare totaaloplossing (conceptwoning) aan te bieden (design & build) die voldoet aan het woontechnisch programma van eisen van Woongoed GO en een vastgestelde beeldkwaliteit. Ook het meerjarig onderhoud was onderdeel van de selectie. Het voorstel, de werkwijze en de ervaring van Waal sloten het beste aan bij de verwachtingen van de woningbouwvereniging.

De huidige woningen aan de Ds. Van Baerlestraat, de Tuinstraat, het Helicoptèreplein, het Brandweerplein en een deel van de Weistraat en Kerkstraat inclusief openbare ruimte voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De woningen zullen worden gesloopt en teruggebouwd, minder in aantal, met een hoge kwaliteit en lage woonlasten. De grond is eigendom van Woongoed GO. Op de locatie worden in de nieuwe setting 41 grondgebonden woningen met parkeren en tuinen ontwikkeld voor eigen verhuur van Woongoed GO. De doelgroep is (startende) gezinsvormers met een laag of midden inkomen en senioren, in vele gevallen al woonachtig in Nieuwe Tonge en/of nu wonende op de locatie. Het gaat om 24 eengezinwoningen, 7 seniorenwoningen en 10 starterswoningen. De architectuur van het project zal aansluiten bij de omgeving: de woonkern van Nieuwe Tonge. De woningen worden duurzaam en energieneutraal.

Lage bouwkosten
Onlangs verscheen Waal in de pers in verband met de ‘droomwoning’ die voor de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron is uitgewerkt. De corporatie gaat op een goedkopere manier eengezinswoningen bouwen, zonder te willen inleveren op kwaliteit, flexibiliteit en uitstraling. De winst komt vooral door goedkopere bouwgrond van de gemeente te verkrijgen en efficiënt te bouwen tegen lagere kosten.

Dankzij Waals manier van werken, gericht op een product en integrale samenwerking in de keten kan de bouw tegen lage kosten en in korte tijd gerealiseerd worden. Op basis van een BIM kunnen allerlei architectuurstijlen, woningmodellen en volumes worden geëngineerd met modulair industrieel bouwen als basis. Waal doet dat inmiddels voor diverse woningcorporaties.