Congres Slimme bouwlogistiek

13 oktober 2017

Op donderdag 5 oktober jl. organiseerden de TU Delft en TNO het congres ‘Slimme bouwlogistiek van planning tot uitvoering’. Aanwezig waren aannemers, opdrachtgevers, omgevingsmanagers, leveranciers en logistiek dienstverleners in bouwlogistiek. De bijeenkomst werd gehouden in de Technische Universiteit te Delft.

Slimme bouwlogistiek is een aanjager voor vernieuwing in de bouw. Er moeten snel structurele maatregelen ontwikkeld worden voor de leefbaarheid en bereikbaarheid rond de bouwopgaven in grote steden. Het moet sneller, met minder hinder en met minder mensen op de bouwplaats. Dat levert bovendien 3 tot 5% lagere bouwkosten op. Alle partijen in de bouwsector moeten hierin gezamenlijk optrekken. Verschillende sprekers gaven hun kijk op dit onderwerp.

Al jaren horen we over slimme bouwlogistiek. Opdrachtgevers dienen het verplicht in hun opdracht op te nemen, aannemers moeten het gewoon gaan doen samen met hun onderaannemers en de logistieke dienstverleners dienen zich er aan te houden. Kan de overheid hierin een rol spelen? Iedereen heeft er baat bij en het lijkt zo eenvoudig… maar dat blijkt het niet altijd te zijn.

Onder het mom van ‘De effecten van aanbestedingen op bouwlogistiek’ werd onder leiding van Ruben Vrijhoef (TU Delft) een spel gespeeld. Deelnemers waren Joris Vijverberg (Rijkswaterstaat) en Joost) de Korte (Waal) die hun mening gaven n.a.v. een aantal stellingen. Vervolgens konden alle andere aanwezigen hierop reageren. De uitdagende stellingen waren:

1.Halvering van de uitstoot en kosten van bouwlogistiek is nu al praktisch haalbaar.
2.Logistieke verbetering zal er alleen van komen als de logistieke prestatie berekenbaar en afrekenbaar wordt in (onder)aanbesteding en contracten.
3.Als een aanbieder de logistiek geheel op orde heeft, kan deze elke aanbesteding winnen op kostprijs.
4. Opdrachtgever en overheid hoeven niets te doen voor betere logistieke prestaties, de markt lost het zelf wel op.

Er was een goede interactie met de groep en er werden zinvolle bijdragen geleverd.

Waal neemt met de realisatie van Woontoren Alpha in leiden deel aan een project waarin slimme oplossingen worden bedacht en toegepast ten aanzien van logistiek.

171016-Congres-Slimme-bouwlogistiek-3.jpg
171016-Congres-Slimme-bouwlogistiek-2.jpg
171016-Congres-Slimme-bouwlogistiek-3.jpg
171016-Congres-Slimme-bouwlogistiek-2.jpg