Brede school Alblasserdam opgeleverd

16 februari 2015

Op de plaats van het voormalige schoolgebouw van het Palet in Alblasserdam is een brede school gerealiseerd: een nieuw schoolgebouw voor de hoofdlocatie van de Ds. Joannes Beukelmanschool, dagopvang voor gehandicapten door Stichting Adullam en peuteropvang door Stichting Peuterspeelzaal Kiekeboe. Eind februari 2014 werd gestart met de bouw en vrijdag 13 februari jl. vond de oplevering plaats. De opdrachtgever is trots op het resultaat en blij met het hoge opleverniveau.

De Beukelmanschool zal op deze locatie 16 groepen leerlingen huisvesten op een oppervlakte van 2.100 m2, verdeeld over 3 bouwlagen. Stichting Adullam zal ongeveer 1.200 m² vloeroppervlakte bebouwen voor een dagactiviteitencentrum in 2 bouwlagen. Stichting Peuterspeelzaal Kiekeboe betrekt ca. 70 m². De ruimten die door alle gebruikers van de brede school gebruikt worden (aula, toiletten, lift) zijn centraal in het gebouw gepositioneerd.

In de architectuur is ernaar gestreefd enerzijds de drie gebruiksfuncties herkenbaar te maken in de bouwmassa en in het gevelbeeld, en anderzijds een duidelijke eenheid te realiseren waarmee het concept ‘brede school’ wordt benadrukt. Elk van de gebruiksfuncties heeft een eigen vorm en kleur. Er is veel aandacht besteed aan onderhoudsarme materialisering. Zo zijn baksteen, keramische tegels, kunststof deuren, ramen en kozijnen en PVC dakbedekking toegepast. De lage daken zijn voorzien van ecologisch mos-sedum.

150217-Oplevering-Beukelmanschool-4.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-6.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-5.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-3.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-2.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-1.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-4.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-6.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-5.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-3.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-2.JPG
150217-Oplevering-Beukelmanschool-1.JPG