Bouwpartners ondertekenen woonSlim contract met Waal

17 mei 2021

In de afgelopen weken hebben diverse bouwpartners het woonSlim contract met Waal ondertekend. Daarmee komen partijen overeen dat zij zich zullen inspannen om optimaal met elkaar samen te werken. Afspraken in dit contract gelden als algemeen en overkoepelend over alle woonSlim projecten, voor onbepaalde tijd en worden jaarlijks met elkaar geëvalueerd.

Waal wil innovatiever, industriëler en daarmee goedkoper met een betere kwaliteit voor de eindgebruiker bouwen. Met een doordacht proces dat zorgt voor een lagere aanneemsom en esthetische vrijheid. De woonSlim woning is het vertrekpunt: een volledig uitgedachte en schaalbare woning gericht op individueel woongenot.

De verschillende bouwpartners en Waal zullen elkaar ‘uitdagen’ waar het gaat om optimalisaties in materialen, optimale afstemming van de onderlinge werkzaamheden op elkaar en innovatieve oplossingen. Zo wordt concreet gezamenlijk het totale engineeringsproces in beeld gebracht met als doel verbetering voor beide partijen in: tijd, geld en kwaliteit (reductie faalkosten, reductie procestijd/productietijd).

Projecten waarin woonSlim woningen worden gerealiseerd, zijn o.a. De Oude Dee in Herkingen, De Goede Ree in Sommelsdijk, Buyten in Bergschenhoek en Hoflanen in Rijswijk.

De voortzetting van de reeds bestaande samenwerking werd met deze overeenkomsten, een toast en bloemen feestelijk onderstreept!

Op de foto’s:

  • Van Nieuwpoort, Joost Kothuis en Arian Kleijn (Waal)
  • (Holcim Bouw & Infra B.V., Jan Wagner en Sam Gevaerts (Waal))
  • Kievit Warmte, Onno Smit (Waal) en Cees Kievit
  • KSO Installaties, Joris van der Velden (Waal), Jeroen Kuipers en Arno van der Pol
  • M.C. van der Spek & Zn, Anton van der Spek en Joris van der Velden (Waal)
  • Mulder Betonbouw, Peter van Winden en Onno Smit (Waal)
  • SIW Steiger Isolatie Werk, Ad van der Meer en Arian Kleijn (Waal)
  • Timmerfabriek Suselbeek, Johan Suselbeek
  • Vos Zwolle Trappenfabriek Berjan de Ruiter, Gertjan Oversloot (Waal) en Hans van Wensen
  • (Zwaan Metselbedrijf, Marko Zwaan en Sam Gevaerts (Waal))
210510 woonSlim contract 01. Nieuwpoort 1
210510 woonSlim contract 03. Kievit
210510 woonSlim contract 04. KSO
210510 woonSlim contract 05. M.C. van der Spek en zn.
210510 woonSlim contract 06. Mulder
210510 woonSlim contract 07. SIW Ad vd Meer
210510 woonSlim contract 08. Suselbeek
210510 woonSlim contract 09. Vos trappen
210510 woonSlim contract 01. Nieuwpoort 1
210510 woonSlim contract 03. Kievit
210510 woonSlim contract 04. KSO
210510 woonSlim contract 05. M.C. van der Spek en zn.
210510 woonSlim contract 06. Mulder
210510 woonSlim contract 07. SIW Ad vd Meer
210510 woonSlim contract 08. Suselbeek
210510 woonSlim contract 09. Vos trappen