Bouw basisscholen binnenstad Brielle

21 januari 2014

Op dinsdag 21 januari jl. ondertekenden wethouder Borgonjen van Gemeente Brielle en Johan Krijgsman van Waal het contract voor de uitbreiding en nieuwbouw van twee scholen in de binnenstad van Brielle.

Vlak naast de Oude Sint Catharijne Kerk, ook wel ‘Brielse Dom’ genoemd, staat christelijke basisschool Het Geuzenschip. Het gemeentelijk monument uit 1930 is in 2011 gerenoveerd, maar kent een lokaaltekort. De Meester Eeuwoutschool ligt op steenworp afstand en is dusdanig verouderd, dat gekozen is voor nieuwbouw.

In een zogenaamd ‘Samenwerkingsgebouw’ zullen naast de benodigde extra ruimte voor het Geuzenschip en een Buitenschoolse Opvang ook gedeelde functies voor beide scholen worden gerealiseerd, zoals een aula, speellokaal, keuken en een aantal kleinere onderwijsruimten.

Het nieuwe gebouw is afgestemd op de gevoelige situatie: beschermd stadsgezicht klasse B. Aansluitend op het bestaande Geuzenschip is het Samenwerkingsgebouw één laag met kap hoog. Geleidelijk wordt het volume hoger, naar anderhalve laag met kap boven de gezamenlijke aula en speellokaal en uiteindelijk naar twee lagen met kap voor de nieuwbouw van de Meester Eeuwoutschool. Deze hoogte sluit aan op de hoogte van de naastgelegen gymzaal.

De uitbreiding van het Geuzenschip volgt de opzet van de bestaande school door aan het gebouw een vleugel met een lokaal toe te voegen. De gezamenlijke functies liggen tussen beide scholen. De Meester Eeuwoutschool heeft een opzet met een centrale hal, deze kan multifunctioneel ingezet worden. Er is een centrale entree waardoor beide scholen gekoppeld zijn, maar ook onafhankelijk van elkaar kunnen opereren.

Het materiaalgebruik sluit aan op de Brielse binnenstad: de gevel is van lichte baksteen, de daken zijn zadeldaken afgewerkt met leipannen. Daarnaast is gezocht naar een eigentijdse en bijzondere detaillering: de gevels zijn van baksteen, waarbij bijzondere verbanden zoals ‘geperforeerd’ metselwerk en vlakken met uitstekende stenen worden toegepast.

De buitenruimte is een integraal onderdeel van het ontwerp. Zo ondergaat het gebied vóór de Meester Eeuwoutschool, nu een onoverzichtelijk parkeerterrein, een belangrijke transformatie naar efficiënte circulatieruimte met mogelijkheid tot halen en brengen van de kinderen. De schoolpleinen worden ingericht in overleg met de scholen; het plein van het Geuzenschip krijgt een symmetrische opzet, passend bij het bestaande gebouw, waarin de bestaande monumentale platanen zijn opgenomen. Voor de Meester Eeuwoutschool is een speels plein bedacht met een slingerende route en een buitenpodium.

140121-Contractondertekening-Brielle-4.jpg
140121-Contractondertekening-Brielle-3.jpg
140121-Contractondertekening-Brielle-2.jpg
140121-Contractondertekening-Brielle-1.jpg
140121-Contractondertekening-Brielle-4.jpg
140121-Contractondertekening-Brielle-3.jpg
140121-Contractondertekening-Brielle-2.jpg
140121-Contractondertekening-Brielle-1.jpg