Binnenpark in RijswijkBuiten

10 november 2017

Dat Waal steeds eerder betrokken wordt in planprocessen, is ook te zien in het project Binnenpark in RijswijkBuiten. In een gezamenlijke ontwikkeling met Roosdom Tijhuis deed Waal een marktanalyse. Op basis daarvan wordt de ontwikkeling in het plandeel ’t Haantje ingevuld. Met als doel het creëren van maatwerk voor de woonconsument, een korte time-to-market en een succesvolle verkoop.

Begin oktober werd nieuwbouwplan Binnenpark gepresenteerd aan het publiek. De frisse, groene website ging live tijdens ‘Rijswijk op de planken’. Inmiddels hebben zich veel geïnteresseerden aangemeld voor het project.

In Binnenpark worden twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en appartementen gerealiseerd, in diverse typen en prijsklassen. De ligging ten opzichte van de zon is bij iedere woning zo gunstig mogelijk gekozen, zowel voor het rendement van de zonnepanelen als het wooncomfort. De woningen zijn energieneutraal. Aan de randen van het project kijken de verspringende woningen als het ware naar buiten en bieden ze uitzicht op het park, het water of het aanliggende groen. Aan de binnenzijde zijn de rijtjes of vrijstaande woningen gelegen aan een groen binnenparkje. De verkaveling is in hoofdlijnen bekend.

Eind oktober stond het team van Binnenpark op de woonmarkt in Den Haag. Tijdens deze woonmarkt hebben bezoekers alvast hun mening gegeven over o.a. de kleur van het metselwerk, architectuur stijl en het gevelbeeld. Over het ontwerp van de woningen, de inrichting en de voorzieningen horen we graag de ideeën van geïnteresseerden. In december aanstaande wordt daarvoor een woonworkshop georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.binnenpark.nl.

Naar verwachting vindt de start verkoop van de woningen plaats in het tweede kwartaal van 2018 en de start van de bouw in het derde kwartaal van dat jaar.

171031-RijswijkBuiten-1.jpg
171031-RijswijkBuiten-3.jpg
171031-RijswijkBuiten-2.jpg
171031-RijswijkBuiten-1.jpg
171031-RijswijkBuiten-3.jpg
171031-RijswijkBuiten-2.jpg