Betaalbaar maatwerk

22 januari 2016

Aan de Aleidastraat in Schiedam zijn begin 2012 33 woningen gesloopt. De sloop was noodzakelijk omdat de beneden- en bovenwoningen in technisch dermate slechte staat verkeerden, dat zelfs anti-kraak bewoning voor veel woningen onmogelijk was. Het doel van Woonplus is een betaalbaar product te realiseren voor de sociale doelgroep. In eerste instantie werd de oplossing voor deze locatie gezocht in eengezinswoningen. Door het lastige kavel en de stedenbouwkundige randvoorwaarden is het product beneden-bovenwoningen ontstaan.

Samenwerking
Anton van Eekelen, projectmanager nieuwbouw bij Woonplus Schiedam: “Waal werd geselecteerd op basis van positieve ervaring in twee eerdere projecten die voor Woonplus werden uitgevoerd. In tegenstelling tot andere aannemers heeft Waal geen standaard product, maar is het proces geoptimaliseerd. Daardoor zijn zij in staat om voor een maatwerk product een aanneemsom te vragen die vergelijkbaar is met een gestandaardiseerd product van concurrenten. Maatwerk is noodzakelijk op deze locatie van de Aleidastraat, vandaar deze keuze.”

Afspraak is afspraak
De technische uitwerking werd door Waal verzorgd, inclusief aanvraagstukken voor de omgevingsvergunning. Met Waal zijn bij het aangaan van de samenwerking ‘harde’ afspraken gemaakt over de opleverdatum van de 27 beneden-bovenwoningen. De technische uitwerking heeft wat langer geduurd en de levertijd van de heipalen was langer dan voorzien. Daardoor liep de start van de bouw ca. 2 maanden vertraging op. In de uitvoering werd er alles aan gedaan om de afgesproken opleverdatum te halen, zonder af te doen aan de kwaliteit en uiteraard rekening houdend met de omgeving. Dat resulteerde in een tijdige oplevering van 27 beneden-/bovenwoningen met de door Woonplus gewenste kwaliteit.

Verbeterpunten
In de technische uitwerking gingen de ontwerpverantwoordelijkheden over naar Waal. In het proces van technische uitwerking werden (vanwege bouwbesluit en welstand) aanpassingen verricht aan het ontwerp. Daarmee was geen rekening gehouden bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst waardoor enige discussie en vertraging ontstond. Het duidelijk definiëren van de ontwerpverantwoordelijkheden in de samenwerkingsovereenkomst verdient aanbeveling.

Ook het in beeld brengen en in het proces van technische uitwerking opnemen van locatiespecifieke eigenschappen (zoals nutstracés en locatiegrootte) kan verbeterd worden. Aangeleverde kaveltekeningen komen niet altijd volledig overeen met de praktijk, zo bleek bij dit project.

Aarnoud Krijger, Supply Chain Manager van Waal: “Deze punten nemen wij zeker mee in onze volgende projecten. Discussie en vertraging is voor niemand leuk. We leren elke dag en verbeteren continu stappen in onze processen. Dat lukt door nauw met elkaar samen te werken en open te staan voor feedback. Het was flink aanpoten om de afgesproken datum van oplevering te halen, maar met elkaar is dat gelukt en daar ben ik trots op!”

160121-Aleidastraat-Woonplus-2.jpg
160121-Aleidastraat-Woonplus-1.jpg
160121-Aleidastraat-Woonplus-3.JPG
160121-Aleidastraat-Woonplus-2.jpg
160121-Aleidastraat-Woonplus-1.jpg
160121-Aleidastraat-Woonplus-3.JPG