Groene stroom

Duurzame en groene energie is belangrijk voor het behoud van onze aarde. Onze maatschappij is voor het grootste deel afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. Behalve dat ze schaars worden, brengen ze veel schade toe aan de aarde en wordt winning steeds duurder in verhouding tot wat het oplevert.

Zowel op kantoor als in alle bouwketen gebruikt Waal bewust groene stroom. De elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. De uitstoot van CO2 is dan ook aanzienlijk lager en minder of niet schadelijk voor het milieu en ons klimaat. Een deel van de groene stroom wordt opgewekt met 94 zonnepanelen op het dak van het kantoor.

Groene stroom (1)
Groene stroom
Groene stroom (1)
Groene stroom