Bouwen aan loopbanen

"Sociale innovatie verbindt mensen"

Sociaal innoveren. De mens centraal stellen in de vernieuwing. Niet alleen vanuit technisch oogpunt innoveren, maar dat mede mogelijk maken door te investeren in mensen en in samenwerkingsvormen. Zo komen prestatieverbeteringen sneller tot stand en worden talenten ontplooid, wat leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit. Waal investeert in slimmer werken door onder andere intern ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Sociale innovatie verbindt mensen. Waal gaat voor een hoge mate van medewerkerstevredenheid; niet alleen binnen het bedrijf, maar in de hele bouwketen.