Organisatie

Waal is een dynamisch bedrijf waarbij de verantwoordelijkheden diep in de organisatie liggen. Zo streven wij naar optimale kennisdeling en maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Het bedrijf is georganiseerd rond teams die elk een eigen productgroep behartigen. Zo is er een team voor grondgebonden woningen en één voor hoogbouwprojecten. In deze teams zijn verschillende rollen vertegenwoordigd. Mensen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de projecten binnen dat team. Een teamleider stuurt het team aan dat gemiddeld bestaat uit 20 à 25 personen.

Op dit moment heeft Waal 4 teams die alle vallen onder de pijler 'engineering en realisatie'. Innovatie en informatie is dermate belangrijk voor Waal dat deze activiteiten geborgd worden in een aparte pijler. De commerciële belangen worden bediend door 'klant en concept' waaronder ook de ontwikkeling en woonconsultancy vallen. De vierde pijler van ons bedrijf betreft 'financiën': daarbinnen staan de controlcyclus en projectenadministratie centraal.

Het management is verantwoordelijk voor de klanttevredenheid en de continuïteit van Waal en bestaat uit:

Johan Krijgsman, directeur
John de Geus, adjunct-directeur
Peter Horden, financieel manager
Raymond Koogje, teamleider team A
George van Scheijndel, teamleider team B
Edwin Thoma, teamleider team C
Gert-Jan Oversloot, teamleider team D